top of page

Privacyverklaring Marlou Bruiloften

 

Uw privacy is belangrijk voor Marlou Bruiloften. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamelen wanneer u van mijn diensten gebruikmaakt, waarom ik deze gegevens nodig heb en hoe ik dit gebruik. Ik hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Tevens informeer ik graag wat uw rechten hierin zijn.

1. Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Marlou Bruiloften, gevestigd aan J.H.L. Van Herwaardenstraat 37, 4194VJ Meteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www. marloubruiloften.nl

J.H.L. van Herwaardenstraat 37

4194VJ Meteren

+31 6 83708951

marlou@marloubruiloften.nl

2. Persoonsgegevens die ik verwerk

Marlou Bruiloften verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan me verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Woonadres

 • Telefoonnummer

 • Emailadres

 • Geboortedatum

 • Bankrekeningnummer

 • Trouwdatum

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Marlou Bruiloften verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Seksuele voorkeur (bv. homohuwelijk)

 • Godsdienst (bv indien er voor de kerk getrouwd wordt)

 • Etnische afkomst

 • Gezondheid (bv indien dit van invloed is op het uitvoeren van de overeenkomst)

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Marlou Bruiloften verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om de diensten zoals overeengekomen goed uit te kunnen voeren.

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie.

 

4. Het delen van uw persoonsgegevens met derden:

Marlou Bruiloften verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marlou Bruiloften blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Waar worden uw gegevens nog meer opgeslagen:

 • Webhosting: Wix (door het contactformulier wat u invult)

 • Office (voor het mailcontact dat we hebben)

 • Dropbox (alle gegevens van Marlou Bruiloften worden op Dropbox opgeslagen)

 

5. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:

Marlou Bruiloften bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • NAW-gegevens & Bankrekeningnummer > Bewaartermijn: 7 jaar na het versturen van de laatste factuur > Reden: wettelijke verplichting

 • Bijzondere persoonsgegevens & Geboortedatum > Bewaartermijn: 4 jaar na afronding van de overeenkomst > Reden: voor het goed uitvoeren van de overeengekomen diensten.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marlou Bruiloften en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar www.marloubruiloften.nl of marlou@marloubruiloften.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Marlou Bruiloften wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

7.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marlou Bruiloften neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marlou Formijn via www.marloubruiloften.nl of marlou@marloubruiloften.nl.

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Marlou Bruiloften neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

9. Social Media

Communicatie via de verscheidene social media kanalen (facebook, whatsapp, twitter, linkedin, instagram) en het delen van privacy gevoelige informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. Ik wijs u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. Ik raad u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

 

Deze privacyverklaring (V2.0 – dd 17 april 2020) gaat in per 25 mei 2018. Marlou Bruiloften behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in mijn privacyverklaring. De actuele versie is gepubliceerd op mijn website.

 

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met mij opnemen via marlou@marloubruiloften.nl of+31 (6) 83708951

 

Vriendelijke groetjes,

Marlou Formijn

 

 

Datum:
Handtekening voor akkoord bruidspaar:

bottom of page